funderingsherstel_palen_2

Funderingsherstel 70m², Amsterdam

Funderingsklasse

Door diverse oorzaken kunnen de funderingspalen aangetast zijn. Op basis van de kwaliteit worden de funderingen in 4 klassen ingedeeld. Indien funderingscategorie 3 (of lager) wordt behaald dan moet de fundering worden vernieuwd.

Klasse 1 is casco/fundering goed (nieuwbouwkwaliteit). Fundering verkeert in een goede tot uitstekende staat over een periode van 25 jaar zijn geen maatregelen nodig aan de fundering.

Klasse 2 is casco/fundering goed of redelijk. Fundering verkeert in een redelijke tot goede staat; advies om binnen 25 jaar maatregelen te treffen aan de fundering.

Klasse 3 is casco/fundering goed of matige staat. Fundering verkeert in een matige staat; advies om binnen 10 jaar maatregelen te treffen aan de fundering. Dit zijn gebouwen waar de fundering niet meer voldoet aan de eisen gesteld in de artikelen 2.5 t/m 2.7 van het Bouwbesluit 2003 en de regeling Bouwbesluit 2003 waardoor het gebouw in het kader van het gestelde in artikel 14 of 17 van de Woningwet dient te worden aangeschreven tot het treffen van voorzieningen en tot het aanbrengen van verbeteringen.

Klasse 4 Fundering verkeert in een slechte staat. Dat de standzekerheid niet langer is gewaarborgd en herstel om die reden noodzakelijk is. Als gebleken is dat een pand een klasse 4 heeft kan het Stadsdeel zelfs een aanschrijving maken om de fundering te vernieuwen.

Bij funderingsherstel komt meer kijken dan bij een normale bouwaanvraag. Naast de bouwaanvraag, dient een sloopvergunning te worden aangevraagd en allerlei milieuvergunningen.

Door de ruime ervaring die door KING advies is opgebouwd wordt het hele proces in goede banen geleid.